Veelgestelde vragen

Windkracht058 ontvangt regelmatig vragen van onder andere cliënten, inwoners, betrokkenen, zorgaanbieders, begeleiders. Onderstaand hebben we overzicht opgenomen van de meest gestelde vragen. 

 • Ik wil graag ondersteuning ontvangen, hoe kan ik mij aanmelden?

  Vanuit inwoners maar ook verwijzers ontvangen we soms de vraag dat ze graag zorg willen ontvangen vanuit Windkracht058 of een van de onderaannemers.

  In de gemeente Leeuwarden is het niet mogelijk om je rechtstreeks aan te melden bij Windkracht058. De aanmelding loopt altijd via Amaryllis.

  Meer informatie over hoe dit proces loopt is te vinden onder: WMO aanvragen en Windkracht058.

 • Ik wil graag verwijzen naar een specifieke zorgaanbieder, kan dat?

  Vanuit verwijzers als huisartsen, behandelaren en andere zorgprofessionals ontvangen we regelmatig de vraag of ze kunnen verwijzen naar een specifieke zorgaanbieder.

  In de gemeente Leeuwarden is het als professional niet mogelijk rechstreeks te verwijzen naar een specifieke Wmo zorgaanbieder. Hierbij is het dan ook belangrijk als professional geen verwachting te creëren bij zorgvragers over een mogelijk in te zetten zorgaanbieder.

  Windkracht058 werkt met een triage team die goed bekend is met onze partners en het totale zorgaanbod in de gemeente Leeuwarden. Vanuit Windkracht058 bekijken we wie van onze partners het meest passend is voor zorgvraag en zoeken we wanneer nodig naar aanvullende partners. 

 • Hoe kunnen wij als zorgaanbieder partner worden?

  Windkracht058 maakt voor de uitvoering van de zorg gebruik van kernpartners en maatwerkpartners. Vaak krijgen we van zorgaanbieders de vraag of ze zich kunnen aanmelden als partner.

  Windkracht058 heeft 27 kernpartners waarmee de zorgvragen van passende zorg kunnen worden voorzien. Hierbij is er passende expertise op de uiteenlopende zorgvragen en voldoende capaciteit voor de gemeente Leeuwarden.

  Op dit moment is het dan ook als zorgaanbieder niet mogelijk partner te worden van Windkracht058. Mocht u als zorgaanbieder wel een uniek / speciaal aanbod hebben voor inwoners van de gemeente Leeuwarden dan horen we dit wel graag. Als we voor maatwerk op zoek zijn naar een specifiek aanbod dan hebben we de sociale kaart graag compleet. Meer informatie leest u onder: Voor wie - Zorgaanbieders

 • Hoeveel ondersteuning kan er worden ingezet?

  Vanuit begeleiders van onze partners krijgen we soms de vraag hoeveel ondersteuning er ingezet kan worden.

  Met alle partners worden er jaarlijks passende afspraken gemaakt over de financiering, kwaliteit en samenwerking. In tegenstelling tot sommige andere gemeentes werken we in de gemeente Leeuwarden niet bij al onze partners met uren/dagdelen. 

  Als Windkracht058 zijn we er van overtuigd dat onze partners vanuit eigen expertise beter in staat zijn om inschatting te maken vanuit de relatie die ze hebben met de client wat er nodig is en zelf op en af te schalen waar nodig.

  Doen wat nodig is ons uitgangspunt. Hierbij vragen we onze partners eerst intern de mogelijkheden te bekijken. We horen het graag als er uitdagingen zijn 

 • Moet ik ook een eigen bijdrage (CAK) betalen als ik ondersteuning ontvang?

  Als u gebruikt maakt van een Wmo voorziening dan betaald u een eigen bijdrage aan het CAK (het abonnementstarief). In 2023 is deze bijdrage € 19 per maand, voor 2024 is deze bijdrage € 20,60 per maand. U betaald deze bijdrage zodra u Wmo ondersteuning ontvangt. Hierbij maakt het niet uit hoeveel of welke vormen van ondersteuning u ontvang, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, basis ondersteuning, aanvullende ondersteuning. Dit is altijd één vast bedrag per jaar.

  Als u ondersteuning ontvangt vanuit de Wmo dan ontvangt u deze factuur automatisch vanuit het CAK.

  Meer hierover leest u op: de website van het CAK 

Contact met Windkracht058

Windkracht058 staat graag voor je klaar. Vragen, opmerkingen of feedback? We kijken graag samen met jou wat we voor je kunnen betekenen.

Contact opnemen