Ambulante begeleiding WMO

Binnen het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het mogelijk om aanvullende ondersteuning aan te vragen, zoals bijvoorbeeld ambulante begeleiding voor zorgvragers in hun eigen thuisomgeving.

Deze vorm van ondersteuning heeft als doel om individuen te begeleiden bij het versterken van hun vaardigheden en het bereiken van hun persoonlijke doelen. Ambulante begeleiding biedt een gestructureerde aanpak om zorgvragers te ondersteunen in hun dagelijkse leven, waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan hun unieke behoeften en sociale interacties.

Ambulante begeleiding Wmo kan ook dienen als een stap in de richting van meer zelfstandigheid, beter functioneren of andere vormen van ondersteuning. Voor de toegang tot de Wmo is het niet per definitie noodzakelijk dat er een diagnose aanwezig is. Binnen de Wmo worden ambulante begeleidingsprogramma's op maat gemaakt voor diverse doelgroepen. Dit omvat zorgvragers met uiteenlopende uitdagingen, zoals psychosociale hulpvragen, dementie, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), lichamelijke beperkingen, autismespectrumstoornis (ASS), psychogeriatrie, verslavingsproblematiek, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), psychische stoornissen, of een (licht) verstandelijke beperking (LVB).

Elke doelgroep heeft specifieke behoeften en doelen, waarop de ambulante begeleiding zo goed mogelijk inspeelt. Deze ondersteuning is gericht op het stimuleren van positieve veranderingen in het dagelijks leven van zorgvragers, in de eigen, vertrouwde omgeving.

Contact met Windkracht058

Windkracht058 staat graag voor je klaar. Vragen, opmerkingen of feedback? We kijken graag samen met jou wat we voor je kunnen betekenen.

Contact opnemen