Voor gemeenten

Verbinding en samenwerking in Wmo-ondersteuning

Sinds 2021 zijn Amaryllis en Windkracht058 samen verantwoordelijk voor de uitvoering van ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met Amaryllis als eerste aanspreekpunt voor basisondersteuning en Windkracht058 voor aanvullende ondersteuning, werken we nauw samen om de inwoners van de gemeente Leeuwarden de best passende ondersteuning te bieden.

Wij hebben ons netwerk van zorgaanbieders getransformeerd naar 27 kernpartners. Dit heeft talloze voordelen opgeleverd, waaronder een verhoogde kwaliteit van ondersteuning en betere verbindingen tussen Windkracht058, Amaryllis, cliënten, gemeenten, verwijzers en ketenpartners. Onze kernpartners zijn zorgaanbieders die dezelfde visie delen. Regelmatig organiseren we inspiratiesessies en bijeenkomsten voor kennisoverdracht om elkaar en de onderglinge verbinding te versterken met als doel de specialistische ondersteuning te verbeteren.

Daadkrachtig en ISO Gecertificeerd

Windkracht058 staat voor daadkracht. Ons ISO 9001 certificaat toont aan dat onze kwaliteitsmanagementsysteem voldoen aan de geldende normen. Hiermee willen we de kwaliteit van onze dienstverlening versterken en tegelijkertijd transparant, meetbaar en controleerbaar maken. Bij Windkracht058 hechten we waarde aan continue verbetering van onze processen en dienstverlening zodat we de best mogelijke ondersteuning kunnen bieden.

Begeleiding Wmo, zo kort als mogelijk, zo lang als nodig

In de gemeente Leeuwarden werken we beschikkingsvrij. Dit betekent dat we niet werken met vaste tijdsindicaties. We kijken naar de doelen en wat nodig is voor de zorgvrager. In de praktijk leidt dit tot een herstelgerichte aanpak, waarbij eenvoudig kan worden opgeschaald en afgeschaald. Onze missie is om zorg en ondersteuning te bieden die naadloos aansluit op de individuele behoeften van zorgvragers, binnen de financiële taakstelling. Door te doen wat nodig is, zo kort als mogelijk en zo lang als nodig, zien we dat kwalitatief goede zorg binnen de financiële taakstelling mogelijk is.

Visie van Windkracht058

Onze visie draait om het geloof in passende, herstelondersteunende begeleiding en de kracht van samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat we individuen kunnen helpen om hun hersteltraject te volgen en hun welzijn te verbeteren  door het bieden van de juiste ondersteuning en door samen te werken.

Kernwaarden

Bij Windkracht058 vormen onze waarden het hart van wat we doen:

  • Klantgericht: We zijn toegewijd aan de cliënten en hun unieke behoeften.
  • Verbinden: We geloven in de kracht van verbinding, omdat samen sterker staan.
  • Eigen omgeving: We zetten in op ondersteuning die past bij de persoonlijke situatie en omgeving van de cliënten.
  • Daadkrachtig: We zijn vastberaden en doelgericht in wat we doen en hebben hierbij de focus op het beste resultaat.

Voor wie is Windkracht058 er nog meer?

Contact met Windkracht058

Windkracht058 staat graag voor je klaar. Vragen, opmerkingen of feedback? We kijken graag samen met jou wat we voor je kunnen betekenen.

Contact opnemen