Wmo dagbesteding

Binnen het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er de mogelijkheid om aanvullende ondersteuning aan te vragen, zoals bijvoorbeeld dagbesteding.

Deze vorm van ondersteuning heeft als doel om zorgvragers een zinvolle en gestructureerde daginvulling te bieden, waarbij hun vaardigheden behouden of ontwikkeld worden en sociale contacten gestimuleerd worden. Dagbesteding kan ook dienen als een stap richting werk of basisondersteuning.

Wmo dagbesteding biedt een scala aan activiteiten die zorgvuldig zijn afgestemd op diverse doelgroepen. Dit omvat zorgvragers met uiteenlopende uitdagingen, zoals dementie, psychosociale problemen, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), lichamelijke beperkingen, autismespectrumstoornis (ASS), psychogeriatrie, verslavingsproblematiek, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), psychische stoornissen of een (licht) verstandelijke beperking (LVB). Elke doelgroep heeft specifieke behoeften en doelen. De dagbestedingsprogramma's worden op maat gemaakt om hieraan te voldoen. Dit helpt zorgvragers niet alleen om de dag op een prettige en zinvolle manier in te vullen maar ook om positieve stappen te zetten in het leven.

Contact met Windkracht058

Windkracht058 staat graag voor je klaar. Vragen, opmerkingen of feedback? We kijken graag samen met jou wat we voor je kunnen betekenen.

Contact opnemen