Wmo zorg en ondersteuning via Windkracht058

Bij Windkracht058 geloven we in passende, herstelondersteunende begeleiding en de kracht van samenwerken.

Ons streven is het verlenen en faciliteren van een zo passend mogelijke aanvullende ondersteuning, met als doel mensen zelfstandig vanuit eigen kracht te laten meedoen in de maatschappij. Windkracht058 is verantwoordelijk voor de aanvullende ondersteuning op het gebied van ambulante begeleiding en dagbesteding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Bij Windkracht058 geloven we in passende en herstelondersteunende begeleiding en de kracht van samenwerken.

Als we het hebben over herstel, bedoelen we het persoonlijke proces waarin je leert omgaan met uitdagingen en je leven weer opbouwt. Het draait om het veranderen van je kijk op het leven, je waarden, gevoelens, doelen en rollen. De herstelgerichte begeleiding via Windkracht058 is gebaseerd op het principe geformuleerd door W. Anthony (1993). Hij beschouwt herstel als 'een persoonlijk proces gericht op het herontdekken van je eigen identiteit en het weer in eigen hand nemen van je leven'. Het uiteindelijke doel is om een beter leven te leiden, zelfs wanneer er uitdagingen zijn vanwege een aandoening. Herstel betekent het vinden van nieuwe betekenis in het leven en groeien, ondanks de moeilijkheden die de aandoening met zich meebrengt.

Dit herstelproces wordt vaak in vier fasen volgens C. Gagne(2004)  ingedeeld:

 • Fase 1: Overweldigd door de aandoening/situatie

  Oftewel de eerste schok. In het begin voelt alles overweldigend. Het is alsof problemen alles beheersen en het is moeilijk om er grip op te krijgen. Je voelt je misschien hopeloos en geïsoleerd.

 • Fase 2: Worstelen met de aandoening/situatie

  Na verloop van tijd leer je beter omgaan met de nieuwe situatie. Je ontdekt manieren om jezelf te helpen en je zelfvertrouwen groeit. Het kan nog steeds moeilijk zijn, maar je begint te begrijpen hoe je met de situatie kunt leven.

 • Fase 3: Leven met de aandoening/situatie

  In deze fase besef je dat je je leven kunt opbouwen, ondanks de problemen. Je vindt manieren om met de situatie om te gaan en je ontdekt nieuwe kanten van jezelf.

 • Fase 4: Leven voorbij de aandoening/situatie

  Uiteindelijk wordt de situatie minder belangrijk. Je kunt weer volop genieten van het leven, nieuwe doelen stellen en je talenten gebruiken.

Bij Windkracht058 zijn we er om je te ondersteunen in deze reis naar herstel. Als je vragen hebt of hulp nodig hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Samen kunnen we bouwen aan een betekenisvolle en hoopvolle toekomst.

Contact met Windkracht058

Windkracht058 staat graag voor je klaar. Vragen, opmerkingen of feedback? We kijken graag samen met jou wat we voor je kunnen betekenen.

Contact opnemen