Voor ketenpartners

Ketenpartners en Windkracht058

Onze ketenpartners hebben een cruciale rol in onze missie naar kwalitatieve, aanvullende ondersteuning in de gemeente Leeuwarden. Samenwerken speelt een grote rol in het zorgproces. Alleen samen kunnen we een positieve impact hebben op het leven van mensen en kunnen we onze missie realiseren: aanvullende ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bieden die aansluit op individuele behoeften. Ons doel is om zorgvragers in staat te stellen zelfstandig deel te nemen aan de samenleving, vanuit hun eigen kracht.

Samen het verschil maken

Laten we samen de mogelijkheden verkennen en ontdekken hoe we met elkaar het verschil kunnen maken. We kijken ernaar uit om samen te werken aan een veerkrachtige en ondersteunende omgeving voor de inwoners van de gemeente Leeuwarden. Bekijk hieronder een aantal veelgestelde vragen met antwoorden en neem gerust contact met ons op voor verdere informatie.

 • Wie zijn ketenpartners bij Windkracht058?

  Onze ketenpartners zijn divers en omvatten onder andere aansluitende financieringsinstellingen (Wet Langdurige Zorg, Forensisch, Jeugdwet, Beschermd Wonen), woningcorporaties, bewindvoerders, soms verwijzers en bijvoorbeeld ook werkgevers.

  We werken ook nauw samen met andere zorgaanbieders, zoals psychologen en behandelaars, om een holistische zorgbenadering te bieden aan cliënten. Dit houdt in dat we ons richten op het begrijpen van een persoon als geheel met aandacht voor fysieke, mentale, emotionele en sociale aspecten.

 • Wat doet Windkracht058?

  Sinds 2021 zijn Amaryllis en Windkracht058 verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondersteuning vanuit de Wmo in de gemeente Leeuwarden.

  Hierbij is Amaryllis verantwoordelijk voor de basisondersteuning en Windkracht058 voor de aanvullende ondersteuning. Voor het aanmelden van basis- of aanvullende ondersteuning is Amaryllis het eerste aanspreekpunt. Wanneer blijkt dat het aanvullende ondersteuning nodig is, dan komt de aanmelding via Amaryllis bij Windkracht058. Onze expertise omvat een breed scala aan doelgroepen en zorgbehoeften, van dementie tot psychische stoornissen.

 • Wat is de werkwijze bij een verwijzing?

  Als ketenpartner speel je een belangrijke rol bij het verwijzen van zorgvragers naar de juiste zorg en ondersteuning.

  Onze werkwijze bij verwijzing is gericht op een soepele en efficiënte overgang voor zorgvragers. We hechten waarde aan open communicatie en heldere afspraken, zodat de overgang naar en van onze ondersteuning naadloos verloopt. Een eerste aanmelding verloopt altijd via Amaryllis. Vervolgens kan de best passende ondersteuning ingezet worden vanuit de basis- of aanvullende ondersteuning.

 • Wat zijn de mogelijkheden voor samenwerking?

  Samenwerken met Windkracht058 biedt mogelijkheden om samen sterker te staan en gezamenlijk meer effect te bereiken.

  We streven ernaar om onze expertise en middelen te bundelen om optimale zorgresultaten te bereiken. Als ketenpartner kun je rekenen op ondersteuning, betrokkenheid en een open dialoog. Samen staan we sterker in het optimaliseren van de zorgkwaliteit en het vergroten van de impact op het leven van de zorgvragers die we ondersteunen.

Voor wie is Windkracht058 er nog meer?

Contact met Windkracht058

Windkracht058 staat graag voor je klaar. Vragen, opmerkingen of feedback? We kijken graag samen met jou wat we voor je kunnen betekenen.

Contact opnemen