Voor verwijzers

Wat doet Windkracht058

Windkracht058 is verantwoordelijk voor de aanvullende ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Leeuwarden. Onze missie is om zorg en ondersteuning te bieden die naadloos aansluit op de individuele behoeften van zorgvragers, binnen de financiële taakstelling.

We richten ons op het optimaliseren van mogelijkheden binnen het sociaal domein en verbinding tussen partijen in het sociaal domein. Dit om vanuit de samenwerking inwoners zelfstandig te laten deelnemen aan de samenleving vanuit hun eigen kracht.

Om deze missie te realiseren werken we samen met 27 kernpartners, waamee we de benodigde expertise en capaciteit hebben om de uiteenlopende hulpvragen te kunnen voorzien van passende ondersteuning. 

Verwijzen in de gemeente Leeuwarden

In de gemeente Leeuwarden is het als professional niet mogelijk rechstreeks te verwijzen naar een specifieke Wmo zorgaanbieder. Hierbij is het dan ook belangrijk als professional geen verwachting te creëren bij zorgvragers over een mogelijk in te zetten zorgaanbieder.


Windkracht058 werkt met een triage team die goed bekend is met onze partners en het totale zorgaanbod in de gemeente Leeuwarden. Vanuit Windkracht058 bekijken we wie van onze partners het meest passend is voor zorgvraag en zoeken we wanneer nodig naar aanvullende partners. 

 

De werkwijze voor aanmelden

Als verwijzer is het van belang om te weten hoe het aanmeldingsproces voor nieuwe aanmeldingen omtrent ondersteuning vanuit de Wmo in de gemeente Leeuwarden verloopt:

Samenwerken voor de beste ondersteuning

Bij Windkracht058 geloven we in het bundelen van krachten. Het werken met ons biedt kansen voor nog betere ondersteuning, zodat we samen sterk staan in de gemeente Leeuwarden.

We staan altijd klaar voor overleg, vragen en verwijzingen.

Voor wie is Windkracht058 er nog meer?

Contact met Windkracht058

Windkracht058 staat graag voor je klaar. Vragen, opmerkingen of feedback? We kijken graag samen met jou wat we voor je kunnen betekenen.

Contact opnemen