Over Windkracht 058

Windkracht058 is verantwoordelijk voor de uitvoering van aanvullende Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Leeuwarden. Vanuit een herstelgerichte visie en aanpak streven we ernaar dat iedereen op eigen wijze en met eigen netwerk zo zelfstandig als mogelijk kan meedoen in de maatschappij.

We werken samen met 27 kernpartners die in deze visie geloven en die investeren in goede samenwerking om kwalitatieve ondersteuning te bieden.

Missie van Windkracht 058

Bij Windkracht058 streven we ernaar om aanvullende ondersteuning vanuit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te bieden die naadloos aansluit op de individuele behoeften, terwijl we binnen de financiële grenzen blijven.

Ons uiteindelijke doel is om inwoners in staat te stellen zelfstandig deel te nemen aan de samenleving, dit alles vanuit hun eigen kracht. Daarnaast richten we ons op het optimaliseren van de mogelijkheden binnen het sociaal domein.

Visie van Windkracht058

Onze visie draait om het geloof in passende, herstelondersteunende begeleiding en de kracht van samenwerking. We zijn ervan overtuigd dat we individuen kunnen helpen om hun hersteltraject te volgen en hun welzijn te verbeteren  door het bieden van de juiste ondersteuning en door samen te werken.

Kernwaarden

Bij Windkracht058 vormen onze waarden het hart van wat we doen:

 • Klantgericht: We zijn toegewijd aan de cliënten en hun unieke behoeften.
 • Verbinden: We geloven in de kracht van verbinding, omdat samen sterker staan.
 • Eigen omgeving: We zetten in op ondersteuning die past bij de persoonlijke situatie en omgeving van de cliënten.
 • Daadkrachtig: We zijn vastberaden en doelgericht in wat we doen en hebben hierbij de focus op het beste resultaat.

Herstelondersteunende begeleiding via Windkracht058

Bij Windkracht058 streven we naar passende en herstelondersteunende begeleiding, waarbij we geloven in de kracht van samenwerken. Herstel is een persoonlijke reis waarin je leert omgaan met uitdagende situaties en het leven weer opbouwt. Het draait om het herzien van de kijk op het leven, waarden, gevoelens, doelen en rollen. Onze herstelgerichte begeleiding is geïnspireerd door het principe van W. Anthony (1993), die herstel definieert als 'een persoonlijk proces gericht op het herontdekken van de eigen identiteit en het weer in eigen hand nemen van het leven'. Ons uiteindelijke doel is om cliënten te ondersteunen bij het leiden van een beter leven, zelfs als er uitdagingen zijn vanwege een aandoening. Herstel betekent het vinden van nieuwe betekenis in het leven en persoonlijke groei, ondanks de moeilijkheden die de aandoening of situatie met zich meebrengt.

Dit herstelproces wordt vaak in vier fasen ingedeeld volgens C. Gagne (2004):

 • Fase 1: Overweldigd door de aandoening/situatie

  Oftewel de eerste schok. In het begin voelt alles overweldigend. Het is alsof problemen alles beheersen en het is moeilijk om er grip op te krijgen. Je voelt je misschien hopeloos en geïsoleerd.

 • Fase 2: Worstelen met de aandoening/situatie

  Na verloop van tijd leer je beter omgaan met de nieuwe situatie. Je ontdekt manieren om jezelf te helpen en je zelfvertrouwen groeit. Het kan nog steeds moeilijk zijn, maar je begint te begrijpen hoe je met de situatie kunt leven.

 • Fase 3: Leven met de aandoening/situatie

  In deze fase besef je dat je je leven kunt opbouwen, ondanks de problemen. Je vindt manieren om met de situatie om te gaan en je ontdekt nieuwe kanten van jezelf.

 • Fase 4: Leven voorbij de aandoening/situatie

  Uiteindelijk wordt de situatie minder belangrijk. Je kunt weer volop genieten van het leven, nieuwe doelen stellen en je talenten gebruiken.

Ambities tot 2025: onze drie speerpunten

In de komende periode volgen we een duidelijke route naar onze ambities voor 2025. In onze samenwerking met verschillende kernpartners werken we aan het verwezenlijken van de volgende doelen:

 • Voortzetten en versterken van de organisatie alsook de processen ten behoeve van de missie en de werkwijze met herstelondersteunende begeleiding.
 • Door samen te werken en verbindingen te leggen, zowel binnen onze organisatie als daarbuiten, zijn we in staat om hoogwaardige zorg en ondersteuning te blijven garanderen.
 • De richtlijnen voor lokaal aanvullende WMO-ondersteuning zijn nog duidelijker vastgesteld. We werken nauwer samen met partners op het gebied van bedrijfsprocessen, kennis, personeel en WMO-kaders. Dit stelt ons in staat om integrale oplossingen te vinden voor vraagstukken die verschillende domeinen en complexe gebieden overschrijden.

Contact met Windkracht058

Windkracht058 staat graag voor je klaar. Vragen, opmerkingen of feedback? We kijken graag samen met jou wat we voor je kunnen betekenen.

Contact opnemen