Voor zorgaanbieders

Samenwerking voor sterkere ondersteuning

We zijn er trots op dat we sinds 2021 verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van aanvullende ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Leeuwarden. Onze aanpak is gebaseerd op nauwe samenwerking, verbinding en het streven naar kwalitatieve, passende zorg voor iedereen die dit nodig heeft.

Bij Windkracht058 geloven we in de kracht van samenwerken. Samen met onze 27 kernpartners, zorgaanbieders die dezelfde visie delen, werken we aan het leveren van kwalitatieve en op-maat ondersteuning aan cliënten. We zijn ervan overtuigd dat, door de krachten te bundelen, we een nog betere kwaliteit van zorg kunnen bieden en cliënten optimaal kunnen ondersteunen in hun welzijn en zelfstandigheid.

Onze kernpartners

Nieuwe samenwerkingen

Met de huidige partners van Windkracht058 kunnen we alle zorgvragen van passende zorg voorzien. Hierbij is er passende expertise op de uiteenlopende zorgvragen en voldoende capaciteit voor de inwoners van de gemeente Leeuwarden. 

Naast de kernpartners wordt in uitzonderlijke gevallen gebruik van maatwerkpartners. Met deze partners liggen er geen samenwerkingsafspraken voor de lange termijn maar staat het traject met de doelen voor de client voorop. Jaarlijks evalueren we of er maatwerkpartners zijn welke een aanvulling zijn op onze kernpartners.

Op dit moment is het als (nieuwe) zorgaanbieder niet mogelijk patner te worden van Windkracht058. Mocht u als zorgaanbieder toch een uniek aanvullend aanbod hebben wat nu niet voor handen is dan horen we dit graag. Graag ontvangen wij een omschrijving van uw aanbod via de mail tegemoet. Mochten we voor maatwerk op zoek zijn naar een specifiek aanbod dan hebben we de sociale kaart graag compleet. 

 

Voorwaarden en werkwijze

Naast het feit dat je cliënten uit de gemeente Leeuwarden kunt bedienen, zijn er nog een aantal andere voorwaarden voor zorgpartnerschap. Het proces van onderaannemersschap bij WindKracht058 wordt jaarlijks bekeken. Momenteel beschikken we over voldoende capaciteit en expertise om cliënten optimaal te bedienen. Indien nodig zullen we contact opnemen met potentiële onderaannemers om te bekijken of verdere samenwerking gewenst is. Ons doel is om een divers aanbod aan expertise te behouden, zodat we voor iedere zorgbehoefte de juiste oplossing kunnen bieden. Dit voorkomt overlap en zorgt ervoor dat we effectieve ondersteuning op maat kunnen leveren.

Criteria voor onderaannemerschap bij Windkracht058:

  • Beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: De organisatie of zorgaanbieder moet beschikken over een beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die minimaal € 2.500.000 per gebeurtenis dekt, met een minimum van twee gebeurtenissen/uitkeringen per jaar.
  • KvK inschrijving: De organisatie moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel (KvK).
  • Kwaliteitskader Sociaal Domein gemeente Leeuwarden: Je organisatie moet voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals uiteengezet in het Kwaliteitskader Sociaal Domein van de gemeente Leeuwarden. (https://www.leeuwarden.nl/wp-content/uploads/import/kwaliteitskader_sociaal_domein_gemeente_leeuwarden.pdf)
  • Werkend kwaliteitssysteem: Je organisatie moet beschikken over een werkend kwaliteitssysteem, zoals ISO9001, HKZ, PREZO, of een vergelijkbaar kwaliteitszorgsysteem. Dit systeem moet betrekking hebben op ondersteuning/activering zoals bedoeld in de Wmo en/of Participatiewet.

Toelichting: Onder ‘vergelijkbaar kwaliteitszorgsysteem’ wordt een systeem verstaan dat aan onderstaande eisen voldoet.

  • Het kwaliteitszorgsysteem is organisatiebreed verankerd in het beleid en wordt geadopteerd en uitgedragen door de verantwoordelijke directie, bijvoorbeeld via een kwaliteitshandboek.
  • Er zijn relevante procedures voor dienstverlening/eindproducten en beheer van middelen en documenten, met een nadruk op continue verbetering.
  • Er is een interne kwaliteitscyclus aanwezig, waarbij metingen, analyses en verbeteringen van kwaliteitsniveaus plaatsvinden.

Deze criteria hanteren om ervoor te zorgen dat onze onderaannemers voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden en de best mogelijke ondersteuning bieden aan onze cliënten.

Voor wie is Windkracht058 er nog meer?

Contact met Windkracht058

Windkracht058 staat graag voor je klaar. Vragen, opmerkingen of feedback? We kijken graag samen met jou wat we voor je kunnen betekenen.

Contact opnemen